شرکت ایمن موتور فرشبــاف

● محصولات تولیــدی

موتور Rizen

موتور رايزن محصول پرقدرت ايمن موتور فرشباف ، فوق العاده قدرتمند با ظرفيت بار استاتيکي 3000 کيلوگرمي ، قابليت نصب در حالت هاي افقي و ايستايي قابل عرضه در 2 حالت vvvf و AC2 با توان 6.1 و 7.3 و 9.2
 
...

موتور يونيک Unique

موتور يونيک محصول اکونوميک ايمن موتورموتوري فوق العاده نرم و بدون لرزه قابليت نصب در حالت هاي افقي و ايستايي قابل عرضه در 2 حالت vvvf و AC2 با توان 6.1 و 7.3 
مناسب براي پروژه هاي پر رفت و امد 
...

موتور +5S

موتور حاضر نسل بروز شده و قوي تر 5S Plus مي باشد ، با قابليت نصب و قرارگيري در حالت‏هاي 2 گانه ( افقي و ايستايي) و با توانمندي افزايش يافته 240 استارت در ساعت مناسب‏ براي واحدهاي پر رفت و آمد .
...

موتور 5S

موتور حاضر نسل بروز شده و ارتقا يافته موتور 5S مي باشد ، با قابليت نصب و قرارگيري در حالت‏هاي 2 گانه ( افقي و ايستايي) و قابل عرضه در 2 حالتVVVF و AC2 با توان و راندمان ارتقا ياقته تر از نسل پيشين خود
...

موتور ARIZOON+ 7.3kw

نسل پر قدرت موتور برگرفته شده از سري ARIZOON+ Plus مناسب براي پروژه‏هايي با ابعاد و اندازه چاهک کوچک و قابل عرضه در حالتVVVF با توان بالاتر و راندمان بهتر از نسل گذشته خود
...

موتور ARIZOON 6.1kw

موتور ARIZOON يکي از کاربردي‏ترين موتورهاي ســاخته شده توسط مجموعه فرشباف مي باشد با طراحي بروز اروپايي . اين موتور قابليت نصب و قرارگيري در حالت‏هاي3 گانه (ايستايي، افقي و برعکس) را دارد و مناسب براي پروژه‏هايي با ابعاد و اندازه چاهک کوچک مي باشد .
...