شرکت ایمن موتور فرشبــاف

حضور در انجمن توليدکنندگان موتور آسانسور

شرکت صنعتي ايمن موتور فرشباف با حضور در انجمن توليدکنندگان موتور و گيربکس آسانسور ، به عنوان يک عضو فعال يکي از اولويت هاي اساسي خود را  دقت و کيفيت در ساخت قطعات و موتورهاي آسانسور قراره داده است ، که ...

ارسال نظرات / پیغام