شرکت ایمن موتور فرشبــاف

پلن درآمدي نصابان ايمن موتور

پلن درآمدي ما برا نصابان آسانسور به شرح زير است...

پلن درآمدي ما برا نصابان آسانسور به شرح زير است؛
به ازاي دريافت و فعالسازي کارت گارانتي براي هر آسانسور
✅ تا ۵ دستگاه هر دستگاه ۱۰۰ هزارتومان
✅ از ۵ دستگاه تا ۱۰ دستگاه هر دستگاه ۲۰۰ هزار تومان 
✅ از ۱۰ دستگاه تا ۱۵ دستگاه هر دستگاه ۴۰۰ هزار تومان 
✅ از ۱۵ دستگاه تا ۲۰ دستگاه هر دستگاه ۸۰۰ هزار تومان 
✅ از ۲۰ دستگاه تا ۲۵ دستگاه هر دستگاه ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان 
✅ از ۲ دستگاه تا ۱۰ دستگاه هر دستگاه ۲۰۰ هزار تومان 

⚠️ جهت عضويت و استفاده از اين فرصت محدود از طريق وب سايت رسمي مجموعه بخش نصابان اقدام نماييد.

ارسال نظرات / پیغام