شرکت ایمن موتور فرشبــاف

پلن درآمدي نصابان ايمن موتور

پلن درآمدي ما برا نصابان آسانسور به شرح زير است؛
به ازاي دريافت و فعالسازي کارت گارانتي براي هر آسانسور
✅ تا ۵ دستگاه هر دستگاه ۱۰۰ هزارتومان
✅ از ۵ دستگاه تا ۱۰ دستگاه هر دستگاه ۲۰۰ هزار تومان 
✅ از ۱۰ دستگاه تا ۱۵ دستگاه هر دستگاه ۴۰۰ هزار تومان 
✅ از ۱۵ دستگاه تا ۲۰ دستگاه هر دستگاه ۸۰۰ هزار تومان 
✅ از ۲۰ دستگاه تا ۲۵ دستگاه هر دستگاه ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان 
✅ از ۲ دستگاه تا ۱۰ دستگاه هر دستگاه ۲۰۰ هزار تومان 

⚠️ جهت عضويت و استفاده از اين فرصت محدود از طريق وب سايت رسمي مجموعه بخش نصابان اقدام نماييد.

ارسال نظرات / پیغام