شرکت ایمن موتور فرشبــاف

● مطالب سایت

حضور در انجمن توليدکنندگان موتور آسانسور

شرکت صنعتي ايمن موتور فرشباف با حضور در انجمن توليدکنندگان موتور و گيربکس آسانسور ، به عنوان يک عضو فعال يکي از اولويت هاي اساسي خود را  دقت و کيفيت در ساخت قطعات و موتورهاي آسانسور قراره داده است ، که ...
...

پلن درآمدي نصابان ايمن موتور

پلن درآمدي ما برا نصابان آسانسور به شرح زير است...
...

مراحل فعالسازي گارانتي و دريافت جوايز نقدي نصابان آسانسور

1) جهت احراز اصالت و اطلاع از فعال بودن کارت گارانتي شماره سريال موتور را به 10001647...
...

خطوط توليد کارخانه فرشباف

خطوط توليد مجموعه ايمن موتور فرشباف ، مجهز به آخرين تکنولوژي روز دنيا در ساخت موتورهاي آسانسور مي باشد و ...
...

دقت و کيفيت در توليد

يکي از اوليت هاي اساسي در مجموعه ايمن موتور فرشباف ، دقت و کيفيت در ساخت قطعات و موتورهاي آسانسور مي باشد ، که ...
...

افتتاح کارخانه ايمن موتور فرشباف

با افتتاح رسمي کارخانه ايمن موتور فرشباف ، قامي بلند در عرصه ساخت و توليد موتور و گيربکس آسانسور برداشته شده و ...
...